× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

Adres

33-8284040
Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała

http://www.szpital_ped.glt.pl

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1